Thiếu Ấu Nhi

Ban Thiếu Ấu Nhi có khoảng 50 em ở độ tuổi 3-13. Các em có hai sinh hoạt chính vào ngày Chúa Nhật:

- Trước giờ thờ phượng, từ 2:30 đến 3:30, các em học Trường Chúa Nhật.
- Trong giờ thờ phượng, từ 3:30 đến 4:00, các em được nhóm chung để tôn vinh Chúa và tập hát. Sau đó từ 4:00 đến 5:00 Các em được chia ra theo từng độ tuổi để học lời Chúa.
- Mỗi Chúa Nhật cuối tháng, các em được lên Hội Thánh hát tôn vinh Chúa trong giờ thờ phượng.

Cảm tạ Chúa, các thầy cô giáo rất bận rộn với công việc ở sở làm, việc gia đình cũng như theo học các lớp Kinh Thánh, nhưng các thầy cô đã không ngại khó khăn để tổ chức những buổi sinh hoạt lành mạnh cho các em như sau:

-   Thánh Kinh Mùa Hè.
-   Field Trip và picnic.
-   Bán thực phẩm gây quỹ trong ngày Thiếu Ấu Nhi.
-   Ðêm mừng Tết Trung Thu với văn nghệ và đốt đèn Trung Thu.
-   Một đêm “Fall Festival” do các ban Thanh Tráng, Ân Ðiển và Thanh niên . . . họp tác tổ chức cho các em được dịp thi đua văn nghệ, trò chơi, hóa trang . . thật vui vẻ.