Thanh Niên

Do nhu cầu của một số bạn độc thân muốn duy trì nói tiếng Việt vì phần lớn các bạn qua Mỹ lúc 12-13 tuổi hay mới qua thì không có nhóm nào để tham gia. Như Hội Thánh đã thấy, các bạn là những thành viên hầu việc Chúa đắc lực trong Ban Thờ Phượng cũng như người hướng dẫn các em Thiếu Ấu Nhi trong Hội thánh mấy năm qua. Các bạn cần có chỗ để thông công cũng như trau dồi lời Chúa cho mình. Thấy được nhu cầu trên nên Hội Thánh cho phép thành lập một nhóm mới. Lúc mới thành lập thì Ban chỉ gặp nhau một tháng 1 lần nhưng sau đó thấy thời gian quá ít không đủ để học lời Chúa, nên hiện tại Ban Thanh Niên Tiếng Việt nhóm lại mỗi tuần vào tối thứ 5 lúc 7:30PM.

Chương trình thờ phượng của Ban Thanh Niên gồm có:
Ca ngợi Chúa, học Kinh Thánh, nghe lời Chúa qua các Mục sư, chia xẻ, cầu nguyện cho nhau cũng như thông công qua các bữa ăn. 
Ước ao của các bạn là mỗi người sẽ kinh nghiệm và hiểu biết Chúa một cách rõ ràng hơn.  Sống một đời sống xứng đáng cho sự hy sinh cứu chuộc của Chúa.  Ban Thanh Niên cũng có kế hoạch thăm viếng các ban viên cũng như những bạn trong lứa tuổi Thanh Niên chưa có cơ hội tham gia để khích lệ các bạn tham gia. Nếu các bạn nào còn trong lứa tuổi Thanh Niên hay những người độc thân mà muốn sinh hoạt bằng tiếng Việt thì hãy đến với chúng tôi.