Gia Đình Trẻ

Ban Gia Đình được chính thức thành lập vào tháng 9 năm 2011. Mục đích của việc lập Ban Gia Đình Trẻ nhằm tạo cơ hội cho các anh chị em cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh gia đình đến với nhau trong sự thông công và thờ phượng và phục vụ nhà Chúa. Cũng trong mục đích đó, các ban viên cùng nhau gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau vì có cùng những nhu cầu tâm linh và cuộc sống gia đình.
Thành viên của Ban Gia Đình gồm những bạn mới lập gia đình. Chúng tôi đang trong quá trình gây dựng và ổn định sinh hoạt thờ phượng Chúa. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tâm linh, Ban Gia Đình Trẻ cũng có những chương trình sinh hoạt, thông công chung với nhau để cùng khích lệ nhau cùng hầu việc Chúa trong Hội Thánh.

Cám ơn Chúa, dù mới được thành lập nhưng Ban Gia Đình Trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, khích lệ của các vị Mục sư, Truyền Đạo, và  Ban Chấp Hành cũng như các ban ngành khác trong Hội Thánh. Với sự trưởng thành trong Chúa, Ban Gia Đình Trẻ luôn có tinh thần dấn thân sẵn sàng đảm nhận những công tác mà Hội Thánh giao phó. Trong tương lai, Ban Gia Đình Trẻ ao ước các bạn trong ban viên sẽ là những người lãnh đạo và mở mang Hội Thánh trong đường lối của Đức Chúa Trời. Xin quý đầy tớ Chúa và con cái Chúa thêm lời cầu nguyện để Ban Ân Điển chúng tôi sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nhất lào đem thật nhiều kết quả cho công việc nhà Chúa tại Wesminster.