Ban Chứng Đạo

“Bàn chân người rao giảng tin lành thật tốt đẹp biết bao."
Tôi sẽ rao truyền danh Chúa, và ngợi khen danh Chúa giữa hội chúng của Ngài. Dù phải trải qua biết bao trở ngại, khó khăn từ mọi phía, Chúa vẫn bảo vệ và ban cho các anh chị em tấm lòng khao khát ra đi chia sẻ niềm vui cứu rỗi của Chúa cho gia đình, người thân, đồng bào và các cộng đồng cư dân khác. Chúa đã ban cho được nhiều kết quả thật đáng khích lệ. Danh Chúa được rao ra khắp nơi từ mọi hang cùng ngõ hẻm đến bệnh viện, các khu Nursing home. Nhiều thân hữu mở lòng tin Chúa và nhận được sự chữa lành của Ngài.

Chúng tôi luôn nhớ đến những lúc ra đi gặp mưa, anh chị em vẫn vui vẻ. Trong tinh thần đó Chúa ban cho có thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa vì ơn Thần hựu của Ngài ban trên Hội Thánh của Ngài.
Chúng tôi không quên những lần đến các Nursing home, các bệnh viện để làm chứng và cầu nguyện cho các bệnh nhân được biết đến Chúa để nhận sự chữa lành của Ngài. Trong cô đơn và tuyệt vọng, đồng bào được an ủi khi tiếp nhận Chúa và nhận được sự cứu rỗi vô giá của Chúa Jêsus. Ha-lê-lu-gia ngợi khen Chúa toàn năng.