HOME

Hội Thánh Tin Lành Westminster là nhóm tín-hữu cậy ơn Đức Thánh Linh tạo môi trường thích hợp cho mọi người không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, thành phần xã hội đến thờ phượng Đức Chúa Trời, và học tập phục vụ theo gương của Chúa Jêsus.

Hội Thánh Tin Lành Westminster cũng là nơi mọi con dân Chúa được trang bị để trở thành những chiến sĩ thập tự trong lãnh vực cầu nguyện và chinh phục nhiều người đến nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

The Westminster CMA Church is a group of Christians who were called by the Holy Spirit to build an appropriate environment for everyone regardless of age, occupation, social background to worship God, to serve and learn to be like our Savior Jesus Christ.

The Westminster CMA Church is also a place where all the people of God are equipped to become soldiers in the area of prayers to bring many people the salvation of God.

THÀNH PHẦN BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH 2015:

Quản Nhiệm:

Mục Sư Khúc Minh Đàng

Phụ Tá:

Mục Sư Nguyễn Kỳ Phú

Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Quốc Bảo

Truyền Đạo Nguyễn Thanh Khiết

Truyền Đạo Lê Ngọc Trai

Thư Ký: Ông Chế Văn Hiển

Thủ Quỹ: Ông Đoàn Đức Thuấn

LỊCH SINH HOẠT HẰNG TUẦN:

HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG (Tiếng Việt & English):
Chiều Chúa Nhật lúc 3:30PM
Cầu Nguyện:
Tối Thứ Tư lúc 7:30PM
Sáng Thứ Bảy lúc 6:30PM
Trường Chúa Nhật:
Chiều Chúa Nhật lúc 2:30PM
Nam Giới & Phụ Nữ:
Tối Thứ Bảy (tuần thứ 3 mỗi tháng) lúc 7:30PM
Thanh Tráng:
Tối Thứ Bảy (tuần thứ 2 & cuối tháng) lúc 7:30PM
Gia Đình Trẻ:
Tối Thứ Bảy (tuần thứ 1 & 3 mỗi tháng) lúc 7:00PM
Thanh Niên:
English Service: tối thứ sáu lúc 7:30PM
Tiếng Việt: tối thứ năm lúc 7:30PM
Thiếu & Ấu Nhi:
Sinh hoạt cùng giờ Hội Thánh